Panel logowania
EN PL
Logowanie nie powiodlo się, spróbuj ponownie.
Nie znaleziono twojego adresu mailowego w bazie członków.
Hasło zostało pomyślnie wysłane a twój adres e-mail
Zapomniałeś hasła?

Struktura

Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, zwoływane co najmniej raz w roku, które:

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd tworzą Prezes i od 2 do 6 wiceprezesów. Zarząd:

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, bada działalność finansową Stowarzyszenia i składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński rozpatruje wnioski dotyczące spraw Stowarzyszenia i jego członków.